ul. Reja 14,
22-400 Zamość

084 6397154

Zajmujemy się naprawą budową oraz konserwacją urządzeń klimatyzacji, stosowanych w domu oraz w firmie, istnieje możliwość podpisania umowy na okresową konserwację .

 

 

Obecne standardy cywilizacyjne są o wiele wyższe, niż jeszcze kilkanaście lat temu. Zmieniają

się wymagania dostosowywane na bieżąco do osiągnięć technologicznych, jakie są pokłosiem

ciągłego rozwoju badań i wynalazczości. Także bieżące potrzeby człowieka ulegają zmianom i

dlatego ciągle ulegają ulepszeniu warunki, w jakich żyjemy, mieszkamy i pracujemy. Jednym z

takich zmieniających się zapotrzebowań człowieka jest potrzeba przebywania w jak najbardziej

 

komfortowych warunkach.

 

Klimatyzacja jest to tak skonstruowany proces wymiany powietrza w pomieszczeniu, który ma na

celu utrzymanie określonych warunków klimatycznych. Odnosi się to zarówno do temperatury jak i

 

wilgotności powietrza.klimatyzator